ประกาศรับสมัครติวเข้มเพื่อเข้าเป็นตำรวจ

ติวสอบเข้ารับราชการเป็นตำรวจประจำปี 2556
             อำนวยการสอนโดย อาจารย์ระดับปริญญาโท-เอกรวมทั้งอดีตอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านกฏหมายอาญาและระเบียบราชการของหน่วยงานตำรวจ พร้อมกันนี้ยังมีผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้ภาษาอังกฤษทั้งในภาคปฏิบัติและทฤษฏีจากประสบการณ์ตรงทั้งภายในและต่างประเทศมาอย่างยาวนาน
ประกาศ! รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเข้ารับราชการเป็นตำรวจ  

สายอำนวยการและสนับสนุน(รับทั้งชายและหญิง)
การสอบแข่งขันบุคคลภายนอก ผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน (ทำหน้าที่ธุรการ) ในกลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน
วิธีสอบข้อเขียน ข้อสอบแบบปรนัย ๔ ตัวเลือก จำนวน ๑๒๐ ข้อ ๑๒๐ คะแนน ใช้เวลาทำข้อสอบ ๒ ชั่วโมง ๓๐ นาที

๑.ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม ๔๐ คะแนน) ประกอบด้วย

๑.๑ ความสามารถทั่วไป จำนวน ๒๐ ข้อ

๑.๒ ภาษาไทย จำนวน ๒๐ ข้อ

๒.ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๘๐ คะแนน) ประกอบด้วย

๒.๑ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒๐ ข้อ

๒.๒ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖

และที่แก้ไขเพิ่มเติม จำนวน ๒๐ ข้อ

๒.๓ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) จำนวน ๒๐ ข้อ

๒.๔ สังคม วัฒนธรรมและจริยธรรม จำนวน ๒๐ ข้อ

สายป้องกันและปราบปราม
การคัดเลือกบคคลภายนอก ผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจชั้นพลตำรวจ (นสต.)
การ คัดเลือกบคคลภายนอก ผู้เป็นทหารกองหนุนที่เคยรับราชการในกองประจำการ
(ทหารเกณฑ์) และมีวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมตอนปลาย (ม.๖) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน
วิธีสอบข้อเขียน ข้อสอบแบบปรนัย ๔ ตัวเลือก จำนวน ๑๒๐ ข้อ ๑๒๐ คะแนน ใช้เวลาทำข้อสอบ ๒ ชั่วโมง ๓๐ นาที

๑. ความสามารถทั่วไป จำนวน ๒๕ ข้อ

๒. ภาษาไทย จำนวน ๒๕ ข้อ

๓. ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) จำนวน ๒๕ ข้อ

๔. เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น จำนวน ๒๕ ข้อ

๕. จริยธรรมและกฎหมายที่ประชาชนควรรู้ จำนวน ๒๐ ข้อ
ติดต่อสอบถามขอรายละเอียดเพิ่มเติมโดยตรงได้ที่
ดร.สมยศ  ปัญญามาก     โทร  089 - 9989987 (งานตำรวจ)
วิธีการรับสมัคร
     ให้นำเอกสารสำคัญต่างๆมาสมัครได้ด้วยตนเองได้ที่สถาบันกวดวิชาโพลอะคาเดมี (Pol Academy)และที่ศูนย์บริการรับสมัครต่างๆตามสถานที่กำหนดดังต่อไปนี้
1. โพล แอคคาเดมี(POL Academy)  2/19 หมู่ 1 ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่50140  โทร : 091-6373866
 3. ท่านสามารถสมัครออนไลน์ผ่านอีเมลได้ที่ polpro.academy@gmail.com

ติวเข้มภาษาอังกฤษเน้นทฤษฏีเพื่อการปฏิบัติ

              ดำเนินการสอนโดยคณาจารย์ผู้สำเร็จการศึกษามาจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศและในประเทศที่มีประสบการณ์การใช้ภาษาอังกฤษภาคปฏิบัติมาอย่างโชกโชนยาวนานและออกเสียงเป็นสากล มีผู้เชี่ยวชาญทั้งระดับปริญญาตรี-โท-เอก  เรียนรู้ปัญหาและอุปสรรคของการเรียน การพูดภาษาอังกฤษจากอาจารย์ผู้สอน เรียนรู้เคล็ดลับเทคนิคชั้นสูง คลายปมเส้นผมบังภูเขาในการเรียนภาษาอังกฤษของคนไทย   ถ่ายทอดองค์ความรู้เป็นภาษาไทย ชัดเจนในความหมาย  ผู้เรียนฟังแล้วจับประเด็นได้ง่าย เข้าใจอย่างลึกซึ้ง ถ่องแท้ ถึงหลักการเรียนภาษาอังกฤษ  เรียนอย่างไรให้ประสบผลสำเร็จภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว  เหมือนกับอาจารย์ผู้สอน  เรียนจากประสบการณ์จริง เรียนแบบเน้นความรู้ทางวิชาการเพื่อการนำเอาผลการเรียนไปใช้ในทางปฏิบัติ เพื่อการติดต่อสื่อสารกับชาวต่างประเทศ รวมทั้งสอนแบบเน้นการทำข้อสอบเพื่อการสอบเข้าทำงานหรือเรียนต่อติวเข้มกฏหมาย

รออัพเดทข้อมูล

มหาวิทยาลัยออนไลน์ ..ปฏิวัติการศึกษา !!!

มหาวิทยาลัยออนไลน์ ..ปฏิวัติการศึกษา !!!
วันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2555 เวลา 17:25:51 น.
มติชนสุดสัปดาห์ แลไปข้างหน้า ศิริพงษ์ วิทยวิโรจน์ siripong@kidtalentz.com

เชื่อ ว่าท่านผู้อ่านส่วนใหญ่น่าจะเคยได้ยินเรื่องราวข่าวคราวของรถยนต์ไร้คนขับ ของกูเกิ้ลกันมาบ้างไม่มากก็น้อย จนถึงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา กูเกิ้ลประกาศว่ารถยนต์อัจฉริยะวิ่งได้เองโดยไม่ต้องอาศัยคนขับผ่านการวิ่ง มาแล้ว 300,000 ไมล์โดยไม่เกิดอุบัติเหตุ

และถึงเดือนกันยายนที่ผ่านมามีสามรัฐของอเมริกาที่อนุญาตให้รถไร้คนขับวิ่งได้บนท้องถนน ได้แก่ เนวาด้า, แคลิฟอร์เนีย และฟลอริด้า

คีย์แมนที่อยู่เบื้องหลังรถไร้คนขับของกูเกิ้ลคือ เซบาสเตียน ทรุน ศาสตราจารย์ด้านปัญญาประดิษฐ์แห่งสแตนฟอร์ด

ซึ่ง สองปีหลังจากชนะเลิศในการประกวดรถยนต์ไร้คนขับจากดาร์ปร้าในปี 2005 และได้เงินรางวัลมา 2 ล้านเหรียญ จากกระทรวงกลาโหมสหรัฐ ก็ลาออกจากสแตนฟอร์ดไปทำงานให้กูเกิ้ล

นอกจากรถยนต์ไร้คนขับแล้ว ทรุนยังเป็นผู้อยู่เบื้องหลังโครงการสำคัญใหม่ๆ หลายอย่างของกูเกิ้ล เช่น กูเกิ้ล สตรีต วิว, แว่นตาความเป็นจริงเสมือน และโครงการห้องปฏิบัติการลับสุดยอด กูเกิ้ล เอ็กซ์

และสุดท้ายคือ โครงการใหม่ที่ทรุนบอกว่ามันคืออนาคต หรืออีกนัยหนึ่งคือภารกิจที่เขาเชื่อมั่นอย่างเต็มเปี่ยม อนาคตที่ว่านั้นไม่ใช่สิ่งประดิษฐ์ล้ำยุคใดๆ แต่มันคือ "การศึกษา" หรือกล่าวให้เจาะจงยิ่งขึ้นก็คือการศึกษาออนไลน์ ซึ่งสำคัญยิ่งกว่าสิ่งที่เขาเคยทำๆ มาทั้งหมด

การศึกษาออนไลน์ที่เข้าถึงคนได้อย่างขนานใหญ่ที่เปิดเสรีสำหรับทุกคน

ใน ทัศนะของเขาเห็นว่าเทคโนโลยีนำความเปลี่ยนแปลงมาสู่วงการอื่นๆ มาแล้ว ไม่ว่าจะเป็นวงการเพลง สิ่งพิมพ์ การขนส่ง การค้าปลีก คราวนี้ถึงตาของการศึกษาบ้างละ

เขาเชื่อว่ามันจะต้องเปลี่ยนแปลงอย่างไม่มีอะไรให้ต้องสงสัย โดยเฉพาะการศึกษาขั้นสูง

มหาวิทยาลัยออนไลน์ ..ปฏิวัติการศึกษา !!!

เมื่อ ปีที่แล้วทรุนกับนักหุ่นยนต์อีกสองคนร่วมกันก่อตั้งมหาวิทยาลัยออนไลน์ขึ้น ชื่อว่ายูแดซิตี้ (Udacity) เสนอหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ผ่านมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด จนถึงปัจจุบันมีหลักสูตรออนไลน์อยู่ถึง 15 หลักสูตร หลักสูตรแรกที่เปิดคือปัญญาประดิษฐ์มีผู้สมัครเรียนถึง 160,000 คน ผู้สมัครเรียนออนไลน์มีมาจากประเทศต่างๆ ทั่วโลก

คนเหล่านี้ได้เรียน เหมือนกันกับนักศึกษาสแตนฟอร์ดในหลักสูตรเดียวกัน 200 คน รวมทั้งจะจบหลักสูตรได้ใบรับรองกฎต้องผ่านการสอบแบบเดียวกัน

ซึ่งก็ ใช่ว่าจะง่ายเพราะจากผู้เรียนเป็นแสนนั้นมีจบหลักสูตรมาเพียง 23,000 คน อย่างไรก็ตาม คนที่ได้คะแนนสูงสุด 400 คน เป็นผู้เรียนออนไลน์

พิจารณา จากตัวเลขผู้เรียนและผู้เรียนจบหลักสูตรแล้ว จะพบว่าแนวทางการศึกษาออนไลน์นี้เปิดโอกาสให้กับคนได้อย่างกว้างขวางสมกับ ที่เรียกว่าเป็นการศึกษาแบบขนานใหญ่

เพราะหากเรียนตามระบบปกติจะมีนักศึกษาในหลักสูตรซึ่งไปเรียนที่สแตนฟอร์ดจริงๆ แค่ 200 คน ซึ่งตอนจบอาจจะไม่ถึง

ทว่า ยูแดซิตี้กลับทำให้มีคนมีโอกาสเรียนจากที่ไหนก็ได้จนผ่านหลักสูตรรวมแล้วมากกว่าสองหมื่นคน

ยู แดซิตี้เป็นเพียงตัวอย่างเดียวเท่าในการพยายามสร้างมหาวิทยาลัยออนไลน์เพื่อ ให้คนจากทั่วโลกมีโอกาสเข้าถึงได้โดยไม่ได้ตั้งเป้าจะทำธุรกิจการศึกษา แต่หัวใจของมันอยู่ที่ตัวการศึกษาแท้ๆ

เหมือนอย่างที่ยูแดซิตี้เชื่อ ว่าเทคโนโลยีทุกวันนี้เอื้อให้เราเข้าถึงการศึกษาคุณภาพสูง ค่าใช้จ่ายต่ำได้ ไม่ใช่เป็นตรงกันข้ามเฉกเช่นหลายมหาวิทยาลัยที่มีอาคารตั้งตระหง่าน


ที่มา : http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1355131657&grpid=03&catid=03